Mise

PORADENSKÉ SLUŽBY PRO VAŠI FIRMU

NBB Advisors

Mise

Posláním společnosti NBB M&A Advisors je nabízet řešení s přidanou hodnotou přizpůsobená malým a středním podnikům (MSP), podnikovým skupinám a institucionálním subjektům (family offices, fondy soukromého kapitálu, jiné), a to buď při restrukturalizaci, investicích nebo expanzi a mezinárodních transakcích. Integrita a maximální důvěrnost jsou základem našich služeb.

Řešení šitá na míru – NBB sestavuje každou transakci nebo vyjednávání podle vašich potřeb. Známe správné hráče, kteří pracují s domácími a mezinárodními subjekty.

Řešení s přidanou hodnotou – společnost NBB vždy maximalizuje hodnotu každého obchodu nebo transakce. Dodáme vám kompletní poradenský servis. Je v zájmu našich partnerů mít na své straně někoho, kdo sleduje proces vyjednávání.

NBB Advisors

„Poradenství místním klientům se zaměřením na globální řešení“

NÁŠ PŘÍSTUP

Doprovázíme podnikatele, firmu a kupujícího s ohledem na všechny zainteresované strany při realizaci prodeje firmy a plánování nástupnictví.

Úspěšná podniková transakce vyžaduje správnou přípravu, profesionální integraci a citlivou komunikaci.

Příprava firmy

Správná příprava významně ovlivňuje úspěšnost transakce. Chápeme, co kupující hledají, pomůže připravit vaše podnikání a rozvíjet správnou strategii.

Oceňování podniků

Používáme různé oceňovací metody (DCF, P/E ratio, čistá hodnota aktiv, atd.)

Prodej firmy

Připravujeme prodejní informační materiály a společně vyvíjíme strategii prodeje – kterou může být přímé kontaktování potenciálních kupujících/investorů nebo zveřejnění nabídky prodeje v interní databázi nebo veřejných portálech.

Akvizice firmy

Sestavíme pro kupujícího Due Diligence a zajistíme všechny potřebné dokumenty. Jakmile kupující rozhodne, jsou vyjednány podmínky kupní smlouvy, vypracována a vykonána smluvní dokumentace mezi kupujícím a prodávajícím.

Podpora integrace

Každá fúze a akviziční transakce zahrnuje rizika. Podporujeme převod/integraci optimálním způsobem. To zahrnuje jasné procesy, převod know-how a interim management.

Řízení zainteresovaných stran

Chápeme diskrétnost, která je vyžadována vůči zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám (zájmovým skupinám). Vytváříme komunikační a akční plán pro každou fázi transakce.