Polityka prywatności

NBB i NBB M&A Advisors to nazwy handlowe NBB National Business Brokers – Consultoria e Gestão, Lda., spółki zarejestrowanej w Portugalii. NBB niniejszym upoważnia użytkownika swojej strony internetowej do przeglądania materiałów opublikowanych na niej przez NBB wyłącznie do oceny, czy to jako osoba prywatna, czy w imieniu firmy. Żadne inne wykorzystanie informacji nie jest dozwolone.

Aktualna strona zawiera również możliwości biznesowe. NBB jest upoważniony przez swoich klientów do publikowania i promowania tych możliwości na tej stronie internetowej. Wszystkie te możliwości biznesowe i inne informacje zamieszczone na stronie są publikowane przez NBB bez gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych. NBB nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w żadnych okolicznościach za jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe, w tym bez ograniczeń, szkody wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach przedstawionych na stronie internetowej. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej podlegają prawu portugalskiemu, a Ty i NBB powinniście w przypadku jakichkolwiek sporów przekazać je do sądów portugalskich.

Materiał i układ tej strony internetowej jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych. Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do oglądania przez odwiedzającego, ani całość, ani żadna część zawartości lub układu tej strony internetowej nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez kopiowanie, nagrywanie lub transmisję elektroniczną lub cyfrową, bez uprzedniej pisemnej zgody NBB.

NBB nie będzie przekazywać żadnych danych osobowych osób odwiedzających jego stronę internetową osobom trzecim bez zgody osoby odwiedzającej stronę internetową, chociaż NBB może przekazywać informacje dotyczące osób odwiedzających stronę internetową innym członkom organizacji i sieci NBB wewnętrznie, wyłącznie w celu promowania możliwości biznesowych naszych klientów.

Informacje nieosobowe zbierane przez NBB za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób mogą być wykorzystywane do celów badań statystycznych, ale tożsamośćodwiedzających stronę będzie chroniona przez cały czas.

Polityka ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Co do zasady, informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google wykorzysta te informacje na zlecenie operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronach internetowych dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google.

Użytkownik może odmówić zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może okazać się niemożliwe. Można również zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Google danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie na temat korzystania z witryny internetowej, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki opt-out pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

W razie potrzeby skontaktowania się z NBB w sprawie ochrony danych osobowych lub w sprawie jakichkolwiek sugestii lub skarg, można to zrobić na adres e-mail info@nbbadvisors.com .

Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona ta została wyprodukowana przez NBB National Business Brokers – Consultoria e Gestão, Lda., spółkę zarejestrowaną w Portugalii.