Zásady ochrany osobních údajů

NBB, a NBB M&A Advisors jsou obchodní názvy společnosti NBB National Business Brokers – Consultoria e Gestão, Lda., společnost je registrována v Portugalsku. NBB tímto opravňuje uživatele svých internetových stránek k zobrazení materiálů publikovaných společností NBB o něm pouze pro hodnocení, ať už jako soukromá osoba, nebo jménem společnosti. Žádné jiné použití informací není autorizováno.

Aktuální webové stránky zahrnují i obchodní příležitosti. Společnost NBB je oprávněna svými klienty k publikování a propagaci těchto příležitostí na webových stránkách. Všechny tyto obchodní příležitosti a další informace umístěné na stránkách jsou zveřejněny společností NBB bez záruky nebo podmínek jakéhokoliv druhu, ať už výslovné nebo implicitní. NBB nenese žádnou odpovědnost vůči žádné osobě ani subjektu za žádných okolností za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, včetně, bez omezení, škod vyplývajících z použití nebo spoléhání se na informace uvedené na webových stránkách. Veškeré informace na webových stránkách podléhají portugalskému právu a Vy a NBB předložíte portugalskému soudu v případě jakéhokoli sporu.

Materiál a uspořádání těchto webových stránek je chráněno autorským právem a právy k databázi. S výjimkou případů, kdy je to nutné pro prohlížení podle zde povoleného návštěvníka, nesmí být celá ani jakákoli část obsahu nebo rozložení této webové stránky reprodukována, ukládána v archivačním systému ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, včetně kopírování, nahrávání nebo elektronickým nebo digitálním přenosem, bez předchozího písemného souhlasu společnosti NBB.

NBB nebude předávat žádné osobní informace o návštěvnících svých internetových stránkách žádné třetí straně bez souhlasu jednotlivých návštěvníků stránek, i když NBB může předat informace týkající se svých návštěvníků ostatním členům organizace a NBB sítě interně, výhradně za účelem propagace obchodních příležitostí klientů. Neosobní informace shromažďované společností NBB prostřednictvím jejích internetových stránek nebo jinými prostředky mohou být použity pro statistické výzkumné účely, ale identita návštěvníka serveru bude vždy chráněna.

Zásady ochrany osobních údajů pro použití služby Google Analytics

Tento web používá službu Google Analytics, což je služba webové služby Analytics poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné v počítači, aby web pomohl analyzovat způsob, jakým uživatelé web používají. Informace generované souborem cookie o vašem použití webu jsou zpravidla přenášeny a ukládány společností Google na serveru ve Spojených státech. Pokud je na tomto webu aktivována anonymiace protokolu IP, bude vaše adresa IP zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP přenesena na server Google ve Spojených státech a zkrácena. Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele této webové stránky za účelem vyhodnocení vašeho používání webu, vypracovávání zpráv o aktivitách na webu pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Adresa IP, kterou váš prohlížeč předává v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádným jiným datovým uchovačem společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete pravděpodobně moci používat všechny funkce tohoto webu. Můžete také zabránit shromažďování dat (včetně adresy IP) generované souborem cookie při používání webu. a používá jej Google stažením a instalací doplňku prohlížeče opt-out v rámci následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Pokud potřebujete kontaktovat NBB týkající se ochrany vašich osobních údajů, nebo pro jakýkoli návrh či stížnost, můžete tak učinit na e-mail info@nbbadvisors.com.

Všechna práva vyhrazena. Tato stránka byla zhotovena společností NBB National Business Brokers – Consultoria e Gestão, Lda., společnost je registrována v Portugalsku.