ŞİRKET SATIN ALMALARI& BİRLEŞMELERİ VE KURUMSAL FİNANSMAN

HERŞEY TEK BİR KAYNAKTAN

NBB, yatırım bankaları, risk sermayesi şirketleri, özel sermaye fonları, melek yatırımcı ağları ve seçilmiş borsalar ile birlikte çalışarak, müşterileri için kurumsal finansman çözümleri sağlamakta; her bir operasyon için gerekli tüm işlemleri yapmaktadır.

Finans ve sermaye piyasalarının hızla küreselleşmesi, artan rekabet koşulları ve olumsuz ekonomik koşullar, şirketlerin geleneksel kaynaklardan kredi temin etmesini zorlaştırmıştır.

Küresel pazarlarda iyi bir konuma ulaşmak için şirketlerin sürekli olarak büyüme stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri ve alternatif fon kaynaklarına ulaşmaları çok önemlidir.

NBB, bu zorluklara yanıt vererek, birleşme ve devralma seçenekleriyle şirketlerinin büyüme stratejilerinin yeniden oluşturulması ve büyüme sermayesi teminine yönelik en iyi çözümlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Böylece, Kurumsal Finansman kapsamında, şirketlerin özelliklerine ve hissedarların durumuna bağlı olarak en uygun işlem türleri gerçekleştirilebilmektedir.

NBB Advisors

“NBB  tam donanımlı danışmanlık hizmetleri sunuyor ve tüm işlem süreci boyunca müşterilerini destekliyor”

Şirketi Yönetimin Satın Alması

(MBO)

Bir şirketin yönetim ekibi veya azınlık hissedarları tarafından, özel sermaye fonları gibi dış finansman kaynakları kullanılarak, şirketin satın alınmasıdır (Management Buy Out).

Yöneticilerce Şirketin Satın Alınması

(BIMBO)

MBO ve MBI kombinasyonunun birlikte uygulanmasıdır.

Kaldıraçlı Satın Alma

(LBO)

Önemli miktarda borç para finansmanı sağlanarak başka bir şirketin satın alınmasıdır. Hedef şirketin varlıkları ve çoğu zaman satın alan şirketin varlıklarıyla birlikte, krediler için teminat olarak kullanılır. Kaldıraçlı satın almalarının amacı, şirketlerin çok fazla sermaye kullanmadan büyük alımlar yapmalarını sağlamaktır.

Sahipleri Satın Alma

(OBO)

Şirketin yönetici hissedarlarının, şirketin iş alanlarından birinin veya şirketin tamamının diğer hissedarlardan satın alınmasıdır.

Yönetim Satın Alma

(MBI)

Şirket dışındaki bir yönetim ekibi tarafından, şirketin özel sermaye fonları gibi finansal ortaklar ile satın alınmasıdır (Management Buyin).

Halka Arz İşlemleri

(IPO)

Şirketler büyüme için gerekli sermayeyi sağlamak için, sermaye piyasalarında halka arz olanağından yararlanabilirler. Sermaye artışı veya şirket ortaklarının hisse satması şeklinde gerçekleşen IPO işleminin ciddi avantajları vardır:

– Sermaye artırımı yoluyla finansman sağlamak;
– Şirketin likiditesini artırmak;
– Şirket değerini artırmak,
– Global piyasalarda avantaj sağlamak,
– Tanınırılık ve kredibilite artışı;
– Personel motivasyonu;

(Initial Public Offering)

Fon Sağlama

(Fund Raising)

Start-Up : Bir girişimin ilk oluşumunda, üretim veya pazarlama stratejileri için finansman desteği sağlanması.

Erken Aşama : Henüz başabaş noktasına gelmemiş girişimlerin gelişiminin ve büyümesinin finansmanı (Early-Stage).

Genişleme : Kurulu bir şirkette, uluslararası pazarlarda genişleme, üretim kapasitesinin artması veya yeni bir ürün veya hizmet geliştirilmesi şeklindeki şirket büyümesinin desteklenmesi (Expansion).

Bağımsız danışmanlık grubu olan NBB ile şirket alımlarında ve yatırımlarınızda en iyi sonuçları elde edin.