FUZJE I PRZEJĘCIA ORAZ FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

WSZYSTKIE Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

NBB dostarcza swoim klientom rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorstw, współpracując z bankami inwestycyjnymi, firmami typu venture capital, funduszami private equity, sieciami aniołów biznesu, a także wybranymi giełdami papierów wartościowych, spełniając tym samym wymagania każdej operacji.

Szybka globalizacja gospodarki i rynków finansowych i kapitałowych, wysoki poziom konkurencji, niekorzystna sytuacja gospodarcza oraz rosnące trudności w uzyskaniu kredytu z tradycyjnych źródeł stanowią poważne wyzwania dla przedsiębiorstw.

Fundamentalne znaczenie ma ciągłe przemyślenia strategii rozwoju firm i wykorzystywanie alternatywnych źródeł finansowania w celu osiągnięcia dobrej pozycji na rynkach światowych.

NBB odpowiada na te wyzwania, pomagając swoim klientom przedefiniować strategie rozwoju ich firm poprzez fuzje i przejęcia, określając najlepsze rozwiązania w zakresie pozyskiwania kapitału.

W ten sposób w ramach Corporate Finance można przeprowadzać kilka rodzajów transakcji, w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa i akcjonariuszy.

NBB Advisors

„NBB świadczy pełne usługi doradcze i wspiera klienta w całym procesie transakcyjnym”.

Management Buyout

(MBO)

Przejęcie spółki (wykup) przez jej zespół zarządzający lub przez akcjonariuszy mniejszościowych, z pomocą zewnętrznych partnerów finansowych, takich jak fundusze private equity.

Buyin Management Buyout

(BIMBO)

Połączenie MBO i MBI.

Leveraged Buyout

(LBO)

Przejęcie innej spółki przy wykorzystaniu znacznej kwoty pożyczonych środków pieniężnych w celu pokrycia kosztów przejęcia. Aktywa spółki przejmowanej są często wykorzystywane jako zabezpieczenie kredytów, wraz z aktywami spółki przejmującej. Celem LBO jest umożliwienie firmom dokonywania dużych przejęć bez konieczności angażowania dużej ilości kapitału.

Owners Buyout

(OBO)

Wykup, w którym część udziałowców wykonawczych spółki kupuje jeden z obszarów działalności spółki lub całą spółkę od innych udziałowców, wzmacniając swoją pozycję przy wsparciu partnerów finansowych.

Management Buyin

(MBI)

Przejęcie spółki przez zewnętrzny zespół zarządzający, z pomocą zewnętrznych partnerów finansowych, jako funduszy private equity.

Initial Public Offering

(IPO)

Pozyskiwanie kapitału na finansowanie strategii rozwoju, poprzez rynek kapitałowy. Jest to możliwe dzięki IPO lub notowaniu na rynku Alternext NYSE Euronext. Ten rodzaj operacji ma wiele zalet, takich jak

– Pozyskiwanie finansowania poprzez podwyższenie kapitału;
– Wyższa płynność;
– Zwiększona wartość firmy;
– Więcej możliwości dla strategii globalnych;
– Świadomość i wiarygodność na rynku;
– Promocja i widoczność;
– Motywacja pracowników

Fund Raising

(Development)

Start-up: Finansowanie wspierające rozwój produktu lub strategii marketingowej.

Early-stage: Finansowanie na wczesnym etapie rozwoju firmy dla firm, które nie osiągnęły jeszcze progu rentowności.

Ekspansja: Ma na celu wspieranie rozwoju firmy o ugruntowanej pozycji, np. jej ekspansji międzynarodowej, zwiększenia zdolności produkcyjnych lub opracowania nowego produktu lub usługi.

Osiągnij najlepsze wyniki w sprzedaży firm, przejęciach firm i zmianach pokoleniowych z NBB - Twoją niezależną grupą doradczą.