Fúze, akvizice a podnikové finance

VŠE Z JEDNOHO ZDROJE

NBB poskytuje řešení podnikových financí pro své klienty, spolupracuje s investičními bankami, se společnostmi rizikového kapitálu, kapitálovými fondy, podnikatelskými anděli jakož i vybraným burzami cenných papírů, čímž naplňuje požadavky každé operace.

Globalizace ekonomiky, finančních a kapitálových trhů, vysoká úroveň konkurence, nepříznivé hospodářské okolnosti a rostoucí obtíže při získávání úvěru z tradičních zdrojů představují pro společnosti vážné výzvy.

Je zásadní, aby společnosti neustále přemýšlely o strategiích svého růstu a využily alternativních zdrojů financování s cílem dosáhnout dobré pozice na globálních trzích.

NBB reaguje na tyto výzvy a pomáhá svým klientům předefinovat strategie růstu pro své společnosti prostřednictvím fúzí a akvizic, přičemž identifikuje nejlepší řešení pro získání kapitálu.

V rámci podnikových financí tak lze provádět několik typů transakcí, v závislosti na typu společnosti a jejích akcionářích.

NBB Advisors

„NBB poskytuje kompletní poradenské služby a podporuje klienta v průběhu celého transakčního procesu“

Management Buyout

(MBO)

Akvizice společnosti (odkupu) jejím manažerským týmem nebo menšinovými akcionáři za pomoci externích finančních partnerů, jako jsou soukromé kapitálové fondy.

Buyin Management Buyout

(BIMBO)

Kombinace MBO a MBI.

Leveraged Buyout

(LBO)

Pořízení jiné společnosti s využitím značné částky vypůjčených peněz za účelem uspokojení nákladů na akvizici. Aktiva cílové společnosti se často používají jako záruční instrument pro půjčky společně s aktivy nástupnické společnosti. Cílem LBOs je umožnit firmám velké akvizice, aniž by musely alokovat velkou část svého kapitálu.

Owners Buyout

(OBO)

Odkup, kdy někteří výkonní akcionáři s podporou financujících partenrů kupují jednu z obchodních oblastí společnosti nebo celou společnost od ostatních akcionářů, čímž posilují své postavení.

Management Buyin

(MBI)

Akvizice společnosti externím manažerským týmem, s pomocí externích finančních partnerů, jako soukromé kapitálové fondy.

Initial Public Offering

(IPO)

Navýšení kapitálu veřjným úpisem akcií k financování strategie růstu. To lze provést prostřednictvím IPO nebo NYSE Euronext burzy Alternext. Tento typ operace představuje mnoho výhod, jako například:

– Zelpšení financování prostřednictvím navýšení kapitálu;
– Vyšší likviditu;
– Vyšší hodnotu společnosti;
– Více příležitostí pro globální strategie;
– Povědomí a důvěryhodnost trhu;
– Propagace a zviditelnění;
– Motivace zaměstnanců

Fund Raising

(Development)

Start-up: Financování na podporu vývoje produktu nebo marketingové strategie.

Ranná fáze: Financování v ranných fázích společnosti, které dosud nedosáhly bodu zlomu.

Rozšíření: Usiluje o podporu růstu zavedené společnosti, jako její mezinárodní expanze, zvýšení výrobní kapacity nebo vývoj nového produktu/služby

Dosáhněte nejlepších výsledků při prodeji společnosti, akvizicích a generačních změnách se společností NBB – vaší nezávislou poradenskou skupinou.