ŞİRKET DEĞERLEME ve YATIRIM PROJELERİ

HERŞEY TEK BİR KAYNAKTAN

NBB Danışmanları, uluslararası standartlara uygun Şirket Değerleme konusunda özel uzmanlığa sahiptirler. Uzun yıllardır süre gelen tecrübeleri ile farklı sektörlerden yüzlerce şirkete değerleme hizmeti sunmuşlardır. Şirketleri doğru değerleyebilmek şirket satışı ve şirket evlilikleri süreci için kilit önem taşımaktadır.

VARLIK YAKLAŞIMI

NET AKTİF DEĞERİ YÖNTEMİ

Bu değerleme yönteminde, şirketin varlıklarının (tesisler, ekipmanlar, stoklar, alacaklar, nakit varlıklar vb.) bugünkü gerçek piyasa değerleri esas alınmaktadır. Varlıklar toplamından, şirketin finansal borçları, ticari borçları ve vergi vb yükümlülükleri düşülerek şirketin net aktif değeri hesaplanmaktadır.

GELİR YAKLAŞIMI

İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞ YÖNTEMİ

NBB Danışmanları şirketin gelecek beş yılın yatırım, gelir ve gider projeksiyonlarını yaparlar. Yıllar itibariyle hesaplanan nakit akımları ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı ile iskonto edilerek, şirket değeri hesaplanır. Bu uzmanlık gerektiren bir çalışmadır. İndirgenmiş  nakit  akımlarına  göre işletmenin serbest nakit akımı üretebilmesi, yatırımcılar açısından, kardan daha iyi bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.

PİYASA YAKLAŞIMI

ÇARPAN YÖNTEMİ

Bu yöntem, şirket değerinin piyasada gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve devralma işlemleri ile kıyaslanarak hesaplanması temeline dayanır. Veritabanında binlerce şirket evliliği verisine sahip NBB değerleme ekibi, şirketin ciro ve FAVÖK (Ebitda) çarpanları değerlerini benzer şirketlere göre kıyaslama yöntemine tabi tutar. Her sektörün kendi değer dinamikleri olduğu gibi aynı sektör içerisinde yer alan iki farklı büyüklükteki firmalar farklı çarpan değerlerine sahip olabilmektedir.

Buna ek olarak, NBB, bir fizibilite planı izlemeye  ve  oluşturmaya yönelik stratejiyi tanımlamasına yardımcı olarak  YATIRIM PROJELERİNİ gerçekleştirmek isteyen şirketlere ve girişimcilere destek sağlayabilir.

“Doğru Değerlemeler, Başarılı Ticari İşlemlerin Gerçekleşmelerini Sağlar”

Company Valuation and Investment Projects

Bağımsız danışmanlık grubu olan NBB ile şirket satışlarında, şirket alımlarında ve şirket değerlemelerinde en iyi sonuçları elde edersiniz.