WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I PROJEKTY INWESTYCYJNE

WSZYSTKIE Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Konsultanci NBB są specjalistami w zakresie wyceny przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami wyceny.

ASSET APPROACH

METODA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ

Wycena przedsiębiorstwa oparta jest na wartości księgowej aktywów przedsiębiorstwa, tj. obiektów, zapasów itp. dostosowanych do bieżącej wartości rynkowej. Zobowiązania są odejmowane od tych aktywów, w wyniku czego powstaje kapitał własny właściciela.

PODEJŚCIE DOCHODOWE

METODA ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda ta wymaga pomocy właściciela lub zespołu zarządzającego firmy w celu dostarczenia informacji na temat strategii planowanych na najbliższe lata. Konsultanci NBB wykorzystują następnie swoją wiedzę specjalistyczną i specjalistyczne narzędzia do określenia wartości przedsiębiorstwa zgodnie z metodą DCF.

PODEJŚCIE RYNKOWE

METODA WIELOKROTNA

Wartość firmy uzyskuje się poprzez zastosowanie predefiniowanego mnożnika do przepływów pieniężnych firmy. NBB wykorzystuje międzynarodowe bazy danych zawartych transakcji w celu uzyskania średniego mnożnika odpowiedniej branży i działalności gospodarczej.

Dodatkowo NBB może zapewnić wsparcie firmom i przedsiębiorcom, którzy chcą realizować PROJEKTY INWESTYCYJNE, pomagając im w określeniu strategii postępowania i opracowaniu planu wykonalności.

„Dokładna wycena w celu zapewnienia idealnych transakcji biznesowych”

Company Valuation and Investment Projects

Osiągnij najlepsze wyniki w sprzedaży firm, przejęciach firm i zmianach pokoleniowych z NBB - Twoją niezależną grupą doradczą.