STANOVENÍ HODNOTY PODNIKŮ A INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

VŠE Z JEDNOHO ZDROJE

Konzultanti společnosti NBB jsou specialisté na oceňování společností v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy.

METODA ZALOŽENÁ NA HODNOTĚ MAJETKU

METODA ÚČETNÍ HODNOTY

Tato metoda stanovení hodnoty je založena na účetní hodnotě majetku společnosti, tedy na vybavení, zásobách atd., upravených podle aktuální tržní hodnoty. Pasiva jsou odečtena od těchto aktiv a výsledkem je hodnota jmění vlastníka.

METODA ZALOŽENÁ NA PŘÍJMECH SPOLEČNOSTI

METODA DISKONTOVANÉHO PENĚŽNÍHO PŘÍJMU

Tato metoda vyžaduje součinnost vlastníka nebo managementu společnosti s cílem poskytnout informace o strategiích plánovaných na příštích několik let. Konzultanti společnosti NBB pak při využití svých odborných znalostí a specializovaných nástrojů určí hodnotu podniku na základě DCF metody.

TRŽNÍ PŘÍSTUP

METODA MULTIPLIKÁTORŮ

Hodnota společnosti je odvozena použitím předem definovaného multiplikátoru pro peněžní tok společnosti. Společnost NBB používá mezinárodní databáze uzavřených obchodů k získání průměrného multiplikátoru relevantního průmyslu a podnikatelské činnosti.

Kromě toho může společnost NBB poskytnout podporu firmám a podnikatelům, kteří se chystají realizovat investiční projekty tím, že jim pomáhá definovat strategii pro realizace a vytvoření plánu proveditelnosti.

„Přesné ocenění pro zajištění dokonalé podnikatelské transakce“

Company Valuation and Investment Projects

Dosáhněte nejlepších výsledků při prodeji své firmy, akvizici společnosti a při generačních změnách se společností NBB – vaší nezávislou poradenskou skupinou.