FUZJE I PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW

GLOBALNA SIEĆ Z OBECNOŚCIĄ W 16 KRAJACH

Razem z Tobą przejdziemy do nowych horyzontów!

Kupno lub sprzedaż firmy? Znajdź następcę?

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu i sprzedaży firm

W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się zamknąć ponad 150 transakcji. Aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wyniki, zawsze angażujemy różnego rodzaju specjalistów, mamy globalne spojrzenie i korzystamy z naszych lokalnych powiązań. Na każdym etapie procesu na pierwszym miejscu stawiamy zainteresowanie naszych klientów.

NBB to globalna firma z ponad 100 profesjonalistami w 16 krajach, która zapewnia obiektywne wytyczne dla zespołów zarządzających i interesariuszy w zakresie fuzji i przejęć, finansowania i restrukturyzacji transakcji. Zapoznaj się z kilkoma projektami.

NBB Advisors

CO ROBIMY

NBB jest firmą o zasięgu globalnym, która świadczy usługi doradztwa w zakresie fuzji i przejęć oraz finansowania przedsiębiorstw. Mamy ponad 100 profesjonalistów w 16 krajach.

NBB_Advisors

Fuzje i przejęcia

Doradztwo biznesowe

Osiągnij najlepsze wyniki w sprzedaży firm, przejęciach firm i zmianach pokoleniowych z NBB – Twoją niezależną grupą doradczą.

Przedsiębiorcy, którzy chcą bezpiecznej sukcesji firmy korzystają z naszej unikalnej sieci.

Zwiększ wartość swojej firmy

System ValueBuilder

jest statystycznie sprawdzoną metodologią zwiększania wartości Twojej firmy.

Ponad 40.000 właścicieli firm, korzystając z naszego systemu punktacji, cyfrowego programu rozwoju i technologii informacyjno-komunikacyjnych, przejęło kontrolę nad swoją przyszłością, zdając sobie sprawę, że firma jest ich wartością i w jaki sposób uzyskać pożądane korzyści w zakresie podnoszenia kapitału/wyjścia z biznesu.

Bezpłatny 13-minutowy punktacja powie Ci o tym, że Twoja firma może się sprzedać już dziś, a jej wartość jutro.

Jest bezpłatny i w 100% poufny

Publikacje

How do M&A advisors create value?

When business owners decide it is time to sell their company, they have to answer the questions „Do I really need to hire an M&A advisors or does it make more sense to do it myself“? Although there are many benefits to hirings an advisors, some business owners still choose to bypass the intermediary, thinking …

What is business goodwill?

What is goodwill? According to businessdictionary.com the word synergy is definied as „a state in which two or more things work together in a particularly fruitful way that produces an effect greater than the sum of their individual effects“. Synergies accur in many different settings. Biological organisms living in a collaborative state is called symbiosys, …

Creating a simple business valuation with multiples

Introduction – Why should I use multiples? Price is the paramount issue in any M&A transaction. Beyond anything else, it determines the amount of value that is transferred from the buyer in exchange for ownership of the company. While there are several established methods to estimate the price range of a company, M&A professionals gravitate …

Towards the capital – FinTech of Opportunities

Modern FinTech solutions help businesses find investors, carry out successful transactions and manage their operations in a predictable manner. Learn more about the benefits of the Closir ecosystem and AI technology. Imagine how many opportunities there can be when you escape the limits of intermediaries, have the entire investment universe at hand and reach investors …

Wiadomości biznesowe

RSS International

RSS Europe