ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ПРОЦЕСА НА СЛИВАНИЯ и ПРИДОБИВАНИЯ

ГЛОБАЛНА МРЕЖА С ПРИСЪСТВИЕ В 16 ДЪРЖАВИ

Ще се движим с Вас към нови хоризонти

Купуване или продаване на компания? Искате да намерите най-добрия партньор?

Ние сме специалисти в покупката и продажбата на компании

Ние сме международна мрежа от консултанти, специализирани в процесите по сливания и придобивания, както и в корпоративните финанси. Нашите специалисти са консултанти, които имат уменията и знанията, за да осигурят най-добрите резултати за нашите клиенти.

Успешно сме приключили над 150 сделки през последните няколко години. За да гарантираме най-добрите резултати за нашите клиенти, ние винаги включваме различни видове специалисти, прилагаме глобален подход и използваме нашите локални контакти. По време на всяка стъпка от процеса поставяме на първо място интереса на нашите клиенти.

NBB Business Brokerage

Какво правим

НББ е глобална компания, за която работят над 100 професионалисти в 16 държави и която предоставя обективни консултации на мениджърските екипи и акционерите в сделки по сливане и придобиване, финансиране и корпоративно преструктуриране.

Разгледайте няколко проекта.

NBB Advisors

Сливания и Придобивания

Професионални консултации

Постигнете най-добрите резултати в продажбите и покупките на компании и промените в поколенията с НББ – Вашата независима консултантска група.

Предприемачи, които искат сигурно наследство за компаниите си, се възползват от нашата уникална мрежа за продажби и придобивания на дружества и промени в поколенията.

Бизнес Възможности

Последни Бизнеси за Покупка

Бизнес Възможности

Последни Бизнеси за Продажба

Публикации

„Corona loan“ – a ticket to bancruptcy?

The so-called “Corona-Loans” could be a ticket for bankruptcy for most of the companies they are granted to! Just for clarification: the guarantees for the so-called Corona loans, which are now granted by governments throughout Europe

Key Value Drivers of a DCF Analysis

Among many investment bankers, M&A consultants, university professors and other financial professionals, the Discounted Cash Flow analysis is considered as the gold standard of business valuation. A DCF analysis is a very flexible

How do M&A advisors create value?

When business owners decide it is time to sell their company, they have to answer the questions „Do I really need to hire an M&A advisors or does it make more sense to do it myself“? Although there are many benefits to hirings an advisors,

What is business goodwill?

What is goodwill? According to businessdictionary.com the word synergy is definied as „a state in which two or more things work together in a particularly fruitful way that produces an effect greater than the sum of their individual effects“. Synergies accur in many different

Бизнес новини

RSS International