ЦЕННОСТИ

НББ – КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ВАШАТА КОМПАНИЯ

NBB M&A Advisors

Правилната координация между усилията на нашите опитни консултанти, използването на специализирани инструменти и обмена на информация в цялата мрежа на НББ ни дават възможност да предоставяме на компании и физически лица висококачествени консултантски услуги при бизнес транзакции, давайки възможност на местните клиенти да се възползват от глобални решения и синергии.

НЕЗАВИСИМОСТ

НББ е независима компания, способна да предоставя оптимизирани решения за всяка транзакция, като се стремим да отговорим на стратегическите цели на нашите клиенти.

СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪЮЗИ

Ние насърчаваме създаването на национални и международни институционални партньорства, за да можем да предложим най-доброто решение, във всяка сделка, за всеки клиент.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Самата същност на нашата работа в NBB M&A Advisors се основава на международни правила и методологии и е обвързана с професионалната тайна. Ние се ангажираме да поддържаме поверителността на информацията, предоставена от нашите клиенти – имена, контакти и всяка друга информация, която не следва да се разкрива.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

НББ съветва предприемачите и корпоративните структури относно процесите по сливания и придобивания и корпоративни финанси, базирани на опита и експертизата на нашата мрежа от партньори, повишавайки ефективността на услугите, предоставени на нашите местни клиенти, посредством глобални синергии.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Нашата основна цел е да изградим висока стойност на нашите клиенти, като им предоставяме подходящите съвети и подготвяме всеки проект според техните изисквания. Ние предлагаме местни решения посредством подкрепата на нашата глобална мрежа и опитен екип.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Ние в NBB M&A Advisors считаме, че свободният обмен на информация в нашата мрежа е наложително. Това дава възможност за споделяне на опит в партньорската мрежа, което е абсолютно необходимо за непрекъснато усъвършенстване на нашите услуги в една глобализирана корпоративна среда.

ЕТИКА

Консултантите на НББ работят в съответствие с насоките на Международната асоциация на бизнес брокерите (IBBA) и Етичния кодекс на M&A, които наблягат на етични принципи като почтеност, независимост, отговорност, компетентност, справедливост, лоялност и конфиденциалност.

NBB Business Brokerage

„В основата на всяка от нашите основни ценности стои солиден ангажимент.“

Майкъл Щифт, Партньор и Изп. Директор на НББ

Предприемачи, които искат сигурно наследство за компаниите си, се възползват от нашата уникална мрежа за продажби и придобивания на дружества и промени в поколенията.

Постигнете най-добрите резултати в продажбите и покупките на компании и промените в поколенията с НББ – Вашата независима консултантска група.