Политика за поверителност

NBB и NBB M&A Advisors са търговски имена на NBB National Business Brokers – Consultoria e Gestão, Lda., компания, регистрирана в Португалия. С настоящото НББ упълномощава потребителя на своя уебсайт да разглежда материали, публикувани от НББ на него, единствено за оценка, независимо дали като частно лице или от името на компания. Не е разрешено друго използване на информацията.

Настоящият уебсайт включва също и бизнес възможности. НББ е упълномощена от своите клиенти да публикува и популяризира тези възможности в този уебсайт. Цялата тези бизнес възможност и друга информация, изложена на сайта, се публикува от НББ без гаранция или каквито и да било условия, било те изразени или подразбиращи се. При никакви обстоятелства НББ не носи отговорност пред физически или юридически лица за каквито и да е специални, случайни, косвени или последващи вреди, включително и без ограничение, щети в резултат на използване на информацията, представена на уебсайта. Цялата информация на уебсайта е предмет на португалското законодателство и ще се използват португалски съд в случай на спор.

Материалът и оформлението на този уебсайт са защитени от авторски права и права върху база данни. С изключение на необходимото за гледане от посетителя, разрешено тук, нито цялата, нито която и да е част от съдържанието или оформлението на този уебсайт могат да бъдат възпроизвеждани, съхранявани в система или предавани под каквато и да е форма или по всякакъв начин, включително фотокопиране, запис или чрез електронно или цифрово предаване, без предварително писмено разрешение на НББ.

НББ няма да предава лична информация на посетителите на нейния уебсайт на трета страна без съгласието на отделния посетител на сайта, въпреки, че НББ може да предава информация, свързана със своите посетители, на други членове на организацията и вътрешната мрежа на НББ, само за насърчаваме възможностите за бизнес на нашите клиенти. Неперсонална информация, събрана от НББ чрез нейния уебсайт или чрез други средства, може да се използва за статистически изследвания, но самоличността на посетителите на сайта ще бъде защитена по всяко време.

Декларация за поверителност за използването на Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализи, предоставена от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които са текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. По правило информацията, генерирана от бисквитката за използването на уебсайта, се предава и съхранява от Google на сървър в САЩ. Ако анонимността на IP е активирана на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде отрязан в държави-членки на Европейския съюз или в други държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в Съединените щати и там ще бъде отрязан. Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт за целите на оценка на използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на Интернет. IP адресът, предаден от вашия браузър в обхвата на Google Analytics, няма да бъде свързан с други данни, съхранявани от Google.

Можете да откажете съхранението на бисквитки, като изберете подходящите настройки във вашия браузър; но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да предотвратите събирането и използването на данни (включително вашия IP адрес), генерирани от бисквитката при използването на уебсайта, чрез изтегляне и инсталиране на добавката за отказване на браузъра под следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

If you need to contact NBB regarding the protection of your personal information, or for any suggestion or complaint, you can do so to the email info@nbbadvisors.com .

Всички права запазени. Този сайт е изготвен от NBB National Business Brokers – Consultoria e Gestão, Lda., компания, регистрирана в Португалия.