МИСИЯ

НББ – КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ВАШАТА КОМПАНИЯ

NBB Advisors

Мисията

Мисията на NBB M&A Advisors е да предлага индивидуални решения с добавена стойност за малки и средни предприятия (МСП), корпоративни групи и институционални дружества (семейни офиси, фондове за частен капитал, други), или при преструктуриране и инвестиции или при разширяване и международни сделки. Цялостните решения и  максималната конфиденциалност са крайъгълния камък на нашата услуга.

Индивидуални решения – НББ структурира всяка сделка или преговор според вашите нужди. Ние знаем правилните хора, с които да работим на местно и международно ниво.

Решения с добавена стойност – НББ винаги увеличава максимално стойността на всяка сделка или транзакция. Ние Ви предоставяме и пълна консултантска  услуга. В интерес на нашите партньори е да имат някой на тяхна страна, който да следи процеса на преговори.

NBB Mission

“Консултиране на местни клиенти, които имат фокус върху глобалните решения”

НАШИЯ ПОДХОД

Ние сме до предприемача, компанията или купувача с внимание към всички заинтересовани страни по време на реализирането на продажба на фирмата или планове за наследяването и.

Всяка успешна корпоративна сделка изисква правилна подготовка, професионална интеграция и чувствителна комуникация.

Подготовка на компанията

Правилната подготовка влияе значително върху успеха на една сделка. Ние разбираме какво търсят купувачите, помагаме да подготвим бизнеса ви и да разработим правилната стратегия.

Оценка на бизнеса

Използваме различни методи за оценка (ДПП, съотношение Ц/П, нетна стойност на активите и т.н.)

Продажба на Компания

Ние подготвяме експозе за продажбата и разработваме стратегията заедно – тя може да бъде директен контакт с потенциални купувачи/инвеститори, или изпращане на офертата за продажба до съществуваща база данни с инвеститори, или публична публикация

Покупка на Компания

Ние сме до клиента при осъществяването на due diligence от страна на купувача и предоставяме всички необходими документи. След като купувачът бъде определен, договорът за покупка се договаря, съставя и изпълнява с купувача и продавача.

Поддръжка при интеграция

Всяка сделка по сливания и придобивания има рискове. Ние поддържаме трансфера / интеграцията по оптимален начин. Това включва ясни процеси, трансфер на ноу-хау и временно управление.

Управление на заинтересованите страни

Ние разбираме, дискретността, с която трябва да се отнасяме към нашите клиенти, служители, доставчици и други заинтересовани страни (групи по интереси). Създаваме комуникационен план и план за действие за всяка фаза.