КОРПОРАТИВНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ – ВСИЧКИ УСЛУГИ ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК

Корпоративно Преструктуриране

NBB M&A Advisors предоставя консултантски услуги в процеса на корпоративни преструктурирания, като раздробяване на компании, в отговор на стратегическата необходимост от закриване на една или повече бизнес сфери, както и при процеси по продажба на активи и/или дъщерни предприятия и международно разрастване на компаниите, които имат за цел да разширят бизнеса си.
НББ може да предложи ефективни решения благодарение на международната си мрежа от офиси, разположени по целия свят.

В този контекст ролята на НББ е да оценява бизнес сферите и да дефинира оперативната структура, като съветва клиентите си по време на всяка стъпка от процеса, като тези стратегически решения водят до различните видове операции – транзакции по раздробяване или продажба на активи и/или дъщерни предприятия.

NBB Advisors

Постигнете най-добрите резултати в продажбите и покупките на компании и промените в поколенията с НББ - Вашата независима консултантска група.