БИЗНЕС ПОСРЕДНИЧЕСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ – ВСИЧКИ УСЛУГИ ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК

Бизнес Посредничество

Покупката и продажбата на предприятия изисква високо ниво на експертиза по време на самия процес, за да се осигури добра сделка. НББ може да гарантира успешни транзакции за Бизнес посредничество благодарение на своя опит, пазарни познания, широкия спектър от ресурси и инструменти, както и синергиите, създадени от международната ни мрежа от консултанти.

ПРОЦЕС ПРИ ПРОДАЖБА

Когато обмисляте продажбата на бизнес, подходящото време и прозорец на възможностите са ключовите фактори за успешния изход от сделката.

sales process nbb

ПРОЦЕС ПРИ ПОКУПКА

Чрез нашата персонализирана услуга и know-how на мрежата ни, НББ ефективно подкрепя стратегиите на клиентите и минимизира риска, свързан с процеса на придобиване.

acquisition process nbb
NBB Business Brokerage

„Предприемачи, които искат сигурно наследство за компаниите си, се възползват от нашата уникална мрежа за продажби и придобивания на дружества и промени в поколенията.“

Постигнете най-добрите резултати в продажбите и покупките на компании и промените в поколенията с НББ - Вашата независима консултантска група.